Exlibris

Ett exlibris är ett bokägarmärke, här skapade jag ett av mina initialer.

  ̌